qcphaiSlide3005
So sánh

 

Bảng so sánh dưới đây sẽ giúp Quý khách hình dung được chất lượng đỉnh cao của Shinano Yusui so với tiêu chuẩn của nước uống được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam theo qui chuẩn QCVN 6-1: 2010/BYT do Bộ Y tế ban hành. Để dễ so sánh từng chỉ tiêu trong bảng không sử dụng dữ liệu test kiểm định chất lượng của Nhật Bản mà sử dụng kết quả do Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc Gia (NIFC) thực hiện ngày 10/11/2016

 

 

BẢNG SO SÁNH CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA SHINANO YUSUI VỚI TIÊU CHUẨN NƯỚC UỐNG

ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM THEO QUI CHUẨN QCVN 6-1: 2010/BYT

 

Stt

Chỉ tiêu kiểm nghiệm

Kết quả kiểm nghiệm

QCVN 6-1: 2010/BYT

(Giới hạn tối đa)

1

P.aeruginosa

Không phát hiện (<1 CFU/250mL)

2 CFU/250ml

2

Coliforms

Không phát hiện (<1 CFU/250mL)

2 CFU/250ml

3

E. coli

Không phát hiện (<1 CFU/250mL)

Không phát hiện được trong bất kỳ mẫu nào

4

Strep. feacal

Không phát hiện (<1 CFU/250mL)

2 CFU/250ml

5

Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit

Không phát hiện (<1 CFU/50mL)

2 CFU/50ml

6

Hàm lượng thủy ngân

Không phát hiện (<0,4 µg/l )

0,006 mg/l

7

Hàm lượng Asen

Không phát hiện (<0,0002 mg/l )

0,01 mg/l

8

Hàm lượng Cadimi

Không phát hiện (<0,0002 mg/l )

0,003 mg/l

9

Hàm lượng Chì

Không phát hiện (<0,0003 mg/l )

0,01 mg/l

10

Hàm lượng Clorat

Không phát hiện (<0,01 mg/l )

0,7 mg/l

11

Hàm lượng Clorit

Không phát hiện (<0,01 mg/l )

0,7 mg/l

12

Hàm lượng Stibi

Không phát hiện (<0,005 mg/l )

0,02 mg/l

13

Hàm lượng Crom

Không phát hiện (<0,005 mg/l )

0,05 mg/l

14

Hàm lượng Niken

Không phát hiện (<0,005 mg/l )

0.07 mg/l

15

Hàm lượng Bari

Không phát hiện (<0,005 mg/l )

0,7 mg/l

16

Hàm lượng Bor

Không phát hiện (<0,005 mg/l )

0,5 mg/l

17

Hàm lượng Đồng

Không phát hiện (<0,005 mg/l )

2 mg/l

18

Hàm lượng Mangan

Không phát hiện (<0,005 mg/l )

0,4 mg/l

19

Hàm lượng Molybden

Không phát hiện (<0,005 mg/l )

0,07 mg/l

20

Hàm lượng Selen

Không phát hiện (<0,005 mg/l )

0,01 mg/l

21

Hàm lượng Clo

Không phát hiện (<0,1 mg/l )

5 mg/l

22

Hàm lượng Fluorid

Không phát hiện (<0,06 mg/l )

1,5 mg/l

23

Hàm lượng Nitrat

4,75 mg/l

50mg/l

24

Hàm lượng Nitrit

Không phát hiện (<0,01 mg/l )

3 mg/l

25

Hàm lượng Bormat

Không phát hiện (<0,002 mg/l )

0,01 mg/l

26

Hàm lượng Cyanid

Không phát hiện (<0,02 mg/l )

0.07 mg/l

* Không phát hiện: Tức là dưới ngưỡng của máy móc thiết bị hiện đại tại Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia

 

Như vậy, có thể thấy các máy móc và phương pháp thử hiện đại nhất của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia đã không phát hiện 25/26 chỉ tiêu bắt buộc trong Shinano Yusui, riêng chỉ tiêu hàm lượng Nitrate ở Shinano Yusui chỉ có 4,75 mg/l trong khi yêu cầu bắt buộc theo Qui chuẩn của Việt Nam là không cao hơn 50 mg/l, nghĩa là hàm lượng Nitrate trong Shinano Yusui thấp hơn tiêu chuẩn Việt Nam 10,5 lần.

 

 

Đặt hàng
:
Tên:  
Địa chỉ:  
Di động:  
Email:
Homephone:
Fax:
Số lượng: Box(es)
Tổng tiền:
Ngày nhận:

Giờ nhận:

Chọn đại lý giao hàng:
Nội dung:  
 

 

 

 

 

 

 

Đi du lịch sâu vào Northerm Alps Nhật cho khám phá nước thô Shinano Yusui của

 

^ Về đầu trang
 
 
 
Thiết kế website