slide 2Slide 5slide 1slide 3Slide 4
Tại sao Shinano Yusui không thu hồi vỏ bình để tái đóng chai?

Nhiều loại nước đóng bình trên thị trường thường thu hồi vỏ bình để tái đóng chai, riêng Shinano Yusui không thu hồi và không sử dụng vỏ bình cũ để tái đóng chai. Đây là biện pháp để kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng nước và không tạo kẽ hở để xuất hiện tình trạng nước "rởm" mạo danh Shinano Yusui. Do đó trên thị trường phía Bắc, chỉ có duy nhất Shinano Yusui nguyên bản (do TOELL sản xuất tại Nhật Bản) và xuất khẩu sang Hà Nội và các vùng lân cận do nhà phân phối độc quyền là Sàn Giao dịch Rau quả & Thực phẩm An toàn Hà Nội cung cấp. 

Registration and Order
:
Name:  
Address:  
Cellphone:  
Email:
Homephone:
Fax:
Number: Box(es)
Total:
Delivery date:

Delivery time:

Recommended by:
Messages:  

Travelling deep into the Japanese Northerm Alps to discover Shinano Yusui's raw water

 

^ Về đầu trang
 
 
 
 
 
Thiết kế website